Candidatura

Candidatura

candidatura-uxc-2019

UxC é unha agrupación política con base no concello de Cambre. Un partido que toma o seu ideario de renovados valores democráticos inspirados por outro xeito de face política, independentes e de carácter veciñal.

Unión x Cambre, como xa sabes, ten un ámbito de actuación política de pleno servicio ao Concello de Cambre.

Somos unha organización independente, non sometida a devocións ideolóxicas nin dogmatismos relixiosos, económicos ou sociais.

O noso esforzo e paixón: contribuír democráticamente e con determinación á política local, facendo do noso espacio de convivencia, un lugar máis xusto, libre, igualitario, integrado e sostible.

Unión x Cambre defínese con orgullo, como un movemento de veciñas e veciños con ideas e afán de progreso. Avanzamos na consecución do maior beneficio social, cultural, económico e político, sempre desde un principio ecolóxico.

1.Óscar García Patiño
5.María del Carmen Pan Matos
9.José Antonio Riveiro Rodríguez
13.Patricia Suárez Casás
17.Francisca Barreiros Suárez
21.Lucía Álvarez García
2. Juan González Leirós
6.Daniel Mallo Castro
10.Manuel París Rodríguez
14.Rafael Ponte Junquera
18.Mónica González García
22.Mª Isabel Aldao Martínez
3.Elisa Pestonit Barreiros
7.Monica Varela Germade
11. Eusebio Rumbo Ares
15.Luis Teijido Roca
19.Ainara Cárcamo Pérez
23.Fernando Lista Caramés
4.Ramón Boga Moscoso
8.María Pan Lesta
12.Yolanda Díaz Baldomir
16.Alfonso Blanco Rodríguez
20.Martín González Díaz
24.Cecilia Fuentes Pan

1. Óscar García Patiño
2. Juan González Leirós
3. Elisa Pestonit Barreiros
4. Ramón Boga Moscoso
5. Mª del Carmen Pan Matos
6. Daniel Mallo Castro
7. Mónica Varela Germade
8. María Pan Lesta

9. José Antonio Riveiro Rodríguez
10. Manuel París Rodríguez
11. Eusebio Rumbo Ares
12. Yolanda Díaz Baldomir
13. Patricia Suárez Casás
14. Rafael Ponte Junquera
15. Luis Teijido Roca
16. Alfonso Blanco Rodríguez

17. Francisca Barreiros Suárez
18. Mónica González García
19. Ainara Cárcamo Pérez
20. Martín González Díaz
21. Lucía Álvarez García
22. Mª Isabel Aldao Martínez
23. Fernando Lista Caramés
24. Cecilia Fuentes Pan

Fotografías realizadas por Awen Studio.