Mª Carmen Pan: “Se algo temos claro é o servizo aos veciños”