Óscar G. Patiño: “O balance destos dous anos e moi positivo”