Candidatura

Candidatura

UxC é unha agrupación política con base no concello de Cambre. Un partido que toma o seu ideario de renovados valores democráticos inspirados por outro xeito de face política, independentes e de carácter veciñal.

Unión x Cambre, como xa sabes, ten un ámbito de actuación política de pleno servicio ao Concello de Cambre.

Somos unha organización independente, non sometida a devocións ideolóxicas nin dogmatismos relixiosos, económicos ou sociais.

O noso esforzo e paixón: contribuír democráticamente e con determinación á política local, facendo do noso espacio de convivencia, un lugar máis xusto, libre, igualitario, integrado e sostible.

Unión x Cambre defínese con orgullo, como un movemento de veciñas e veciños con ideas e afán de progreso. Avanzamos na consecución do maior beneficio social, cultural, económico e político, sempre desde un principio ecolóxico.

1. Óscar García Patiño
2. María Pan Lesta
3. Daniel Mallo Castro
4. Juan González Leirós
5. Mª del Carmen Pan Matos
6. Ramón Boga Moscoso
7. David López Saborido
8. Yolanda Díaz Baldomir

9. Gloria Mosquera Roel
10. Óscar Barrientos Morales
11. Mónica Varela Germade
12. Manuel París Rodríguez
13. Patricia Suárez Casás
14. Mónica González García
15. Luis García Aguiar
16. Eusebio Rumbo Ares

17. Manuel González Méndez
18. Luis Teijido Roca
19. Lucía Álvarez García
20. Mª Isabel Aldao Martínez
21. Borja Quintela Casás
22. Martín González Díaz
23. Marta Tacón López
24. Jose Luis Caldeiro Fernández

Fotografías realizadas por Awen Studio.