O Concello mellora a atención ao público incorporando un novo servizo de...

O Concello mellora a atención ao público incorporando un novo servizo de cita previa online

O novo sistema de cita previa en liña para axilizar os trámites administrativos dos veciños comezará a funcionar o vindeiro luns, 10 de maio, nas áreas de Urbanismo, Rexistro e Padrón, mellorando e completando o servizo de atención ao veciño que se presta dende o consistorio. Esta fórmula aplicarase tamén en ADL e Servizos Sociais nunha segunda fase.
O obxectico é facilitar os trámites administrativos dos veciños e veciñas aforrándolles tempo e desprazamentos, reducir os tempos de espera e evitar aglomeracions innecesarias. A implantación deste novo sistema non vai afectar á atención presencial no Concello. É dicir, os veciños e veciñas que así o soliciten serán atendidos nas dependencias municipais con cita previa. As citas telefónicas seguirán funcionando con total normalidade, como ata o de agora. Con esta cita en liña a cidadanía poderá elixir, a través da páxina web municipal, o día e a hora para ser atendidos para realizar a súa xestión administrativa nos departamentos de Urbanismo, Rexistro e Padrón.
A concelleira de Economía, Facenda e Recursos Humanos, María Pan Lesta, sinala que “con esta proposta pretenden actualizar pouco a pouco a administración local para adaptala ás novas necesidades e demandas dá veciñanza. A idea é que esta medida sirva para axilizar os trámites e ofrecer un mellor servizo”.

Volantes de padrón por videollamada
Os veciños e veciñas que soliciten certificados de padrón poderán ser atendido de luns a venres de 8.00 a 10.00 horas por videollamada. Desta forma, certificarase a identidade da persoa solicitante para, a continuación, remitirlle o documento a través dun correo electrónico.
Este sistema ven a complementar o que se desenvolve habitualmente no concello de Cambre permitindo así, aos veciños e veciñas que o desexen, solicitar o volante de padrón sen ter que achegarse ao concello.

Trámites da sede electrónica
A través do Proxecto Provincial de Implantación da Administración Electrónica, o Concello ten en marcha a sede electrónica, á que se pode acceder tanto a través do sistema cl@ve como con certificado electrónico ou DNI-e. Por medio desta plataforma, a cidadanía dispón dunha serie de servizos para presentar instancias ou solicitudes co rexistro electrónico (subvencións, solicitude de licenzas, permisos, inscricións), para representar a outra persoa na remisión da instancia e para obter un volante ou certificado de empadroamento, etc.


O Concello leva anos traballando, ademais, na integración con outras administracións como, por exemplo, AEAT, Seguridade Social, ATRIGA, COAG, Catastro, etc. O obxectivo é reducir a cantidade de documentación que o cidadán ou cidadá debe presentar, facilitando, desta forma, as súas xestións con outros organismos. A sede electrónica do Concello de Cambre permite tamén facer efectivos os pagos das taxas municipais e prezos públicos, imposto do ICIO, recibos da auga ou sancións.