Mª Carmen Pan: «Se algo temos claro é o servizo aos veciños»