Participación cidadá

Participación cidadá

UXC entende a participación cidadá como fonte para definir, concretar e consolidar un proxecto común.

A información é un dereito esencial: propoñemos xuntanzas cos representantes veciñais e asembleas semestrais nas parroquias, para trasladar a evolución dos proxectos.

Propoñemos crear una concellería vencellada coas distintas asociacións, que así mesmo fomente o asociacionismo, e que integre ás xa existentes na política municipal, promovendo a interlocución, planificación e xestión para una participación activa na política orzamentaria.

UXC cree que os temas de interese xeral deben ser acordados coa maioría dos veciños.

Potenciar o voluntariado.

Descarga o programa en pdf