Plan Xeral

Plan Xeral

CAMBRE-COMARCA NUMERADA

ENCOMENDAS DE MOBILIDADE

1 – Rematar o proxecto da Vía Ártabra.

2 – Conexión da Vía Ártabra coa Autoestrada libre de peaxe.

3 – Saída e entrada da Vía Ártabra en Brives.

4 – Conexión vial 11-17 coa Autoestrada, con saída na Marisqueira.

5 – Trazar Ronda de Cambre que comunica o vial 11 coa Vía Ártabra.

6 – Ampliar as áreas industriais do Espíritu Santo e A Telva.

7 – Recuperar o entorno de “O Bosque Animado”.

8 – Promover o percorrido a pé: “O Bosque Animado”, Castellana e O Temple.

9 – Proposta de un plan de reactivación dos núcleos, potenciando as marxes dos ríos como percorridos, peonis e bicicleta, entre os núcleos.

Descarga o programa en pdf

SERVIZOS BÁSICOS EN TÓDOLAS PARROQUIAS:
SANEAMENTO, ABASTECEMENTO, BEIRARRÚAS, ELECTRICIDADE,
ALUMBRADO PÚBLICO, TELEFONÍA E CONEXIÓN A INTERNET