O pleno dá luz verde á conta xeral do 2018

O pleno dá luz verde á conta xeral do 2018

O Concello de Cambre celebrou hoxe, xoves 21 de novembro, un pleno extraordinario no que se aprobou a conta xeral do 2018. A proposta recibiu os votos a favor de Unión x Cambre, do PSOE e de Cidadáns e a abstención do PP, Esquerda Unida, Alternativa dúas Veciños e do BNG. Este documento arroxa, un ano máis, unhas cifras económicas positivas.

Así, Cambre pecha este último exercicio cun superávit de 3,1 euros, deixando entrever a solvencia financeira do Concello. A conta xeral reflicte a situación económico-patrimonial do Concello, o estado de fluxos de efectivo e o de liquidación dos orzamentos. Neste caso, confirmando a boa saúde das arcas municipais, o 2018 finalizou cun resultado orzamentario positivo de 3.180.558,87 euros –sendo o superávit medio por habitante de 129,28 euros-, cun remanente de tesourería de 5.989.233,38 euros e cunha capacidade de financiamento de 1.509.909, 79 euros. Os informes técnicos sinalan que estas cifras cumpren coa regra de gasto.

Durante a sesión, a concelleira de Economía, Facenda e Recursos Humanos, María Pan Lesta, sinalou que o documento económico “ é reflexo dá boa saúde dás arcas municipais”. O goberno local sinalou que o documento económico representa a xestión e o compromiso político coa estabilidade orzamentaria sen por iso minguar as prestacións, os servizos e os investimentos para os veciños e veciñas do municipio. No último exercicio, houbo unhas obrigacións recoñecidas de 15.067.648,59 euros e uns dereitos recoñecidos de 17.865.385,82 euros. En canto á débeda, reduciuse en 43.682 euros con respecto ao exercicio de 2017 –cando a cifra era de 2.251.593 euros-. A débeda da conta xeral de 2018 é de 2.207.911,67 euros.