Propostas núcleos urbanos

Propostas núcleos urbanos

Facer de Cambre un lugar de atractivo cultural, económico e turístico.

Cambre

1 – Desenvolver a Unidade de Execución de Morás para crear plazas de aparcadoiro público.

2 – Trazar ronda a Campo da Feira conectando a estrada da Estación co cruce de Pravio- Cela (detrás da Igrexa e do Parque). Permite converter o centro en espacio peonil e ampliar a propia Feira.

3 – Recuperar o espacio do Castro de Cambre poñendoo en valor.

4 – Conectar a estrada da Estación coa da Telva evitando a circulación de vehículos pola zona centro.

5 – Conectar a estrada de Pravio coa Rúa do Balado, e esta, á súa vez, coa estrada Cambre- O Temple.

6 – Reordenar a zona industrial xa existente.

O Temple

1 – Reordenar a zona industrial da Rúa Polígono.

2 – Apertura do viario entre O Seixal (Oleiros) e a antigua peaxe da Autoestrada. Desconxestionar a Costa da Tapia, posibilitando a conexión entre as dúas zonas do Temple e unha mellor calidade da relación comercial.

3 – Espazos de calidade urbana: potenciación do comercio de proximidade facilitando o percorrido do Paseo.

4 – Zonas de aparcadoiro.

A Barcala

1 –Zonas de aparcadoiro.

2 -Estación de tren de proximidade e aparcadoiro.

3 – Eliminar a conexión proposta pola Xunta e levala á Marisqueira.

4 – Parte do trazado da Ronda a Cambre.

5 – Acceso directo á zona da Piscina.

6 – Zona Dotacional.

 

Descarga o programa en pdf