UxC converterá a feira de Cambre nun mercado de produtos KM0

UxC converterá a feira de Cambre nun mercado de produtos KM0

Promover a economía local baseada nos principios da economía circular, onde o uso eficiente dos recursos contribúa á creación de emprego é un dos eixos da política económica de Unión por Cambre.

Por iso, a aposta do partido que lidera Óscar García Patiño pasa por converter a feira de Cambre nun mercado de produtos KM 0 da Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, facendo de Cambre o punto de encontro dos produtores da Reserva e un lugar de referencia para a venta dos seus produtos.

En paralelo, impulsarase un proxecto de custodia do territorio das masas forestais do municipio para fomentar o seu aproveitamento e posta en valor, ao tempo que minimiza o risco de incendios, ao xerar proxectos vinculados á creación de biomasa e explotacións agrícolas baseadas na permacultura e os bosques comestibles. Explotacións que engloben conceptos como a agricultura, a bioconstrución, economía, enerxías renovables e tratamento natural das augas, contribuíndo activamente a acadar os Obxectivo de Desenvolvemento Sostible.